Školní jídelna Rosice
AKTUALITY
11.04.2024
Předpis plateb OP Zámecká
Splatnost plateb na měsíc květen je nejpozději do 20.4.2024. Děkuji.
celý článek...
Předpis plateb OP Zámecká
11.04.2024
Předpis plateb OP Smetanova Pavilon
Splatnost plateb na měsíc květen je nejpozději do 20.4.2024. Děkuji.
celý článek...
Předpis plateb OP Smetanova Pavilon
11.04.2024
Předpis plateb OP Smetanova Logo
Splatnost plateb na měsíc květen je nejpozději do 20.4.2024. Děkuji.
celý článek...
Předpis plateb OP Smetanova Logo
11.04.2024
Předpis plateb OP Na Vyhlídce
Splatnost plateb na měsíc květen je nejpozději do 20.4.2024. Děkuji.
celý článek...
Předpis plateb OP Na Vyhlídce
11.04.2024
Předpis plateb OP Husova čtvrť
Splatnost plateb na měsíc květen je nejpozději do 20.4.2024. Děkuji.
celý článek...
Předpis plateb OP Husova čtvrť
15.01.2018
Certifikát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Cílem projektu je spokojený strávník, kterému se nejen zdravá strava nabídne, ale který jí také s chutí konzumuje.
celý článek...
Certifikát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
20.02.2009
Pamětní list
 Pamětní list

Provozní řád – Zařízení školního stravování, MŠ Zámecká, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Zákonní zástupci mají povinnost, každý školní rok vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování. Zákonní zástupci dětí jsou s provozním řádem seznámeni na zahajovacích schůzkách příslušného školního roku.

Režim odhlašování stravy

Stravné se nahlašuje a odhlašuje v pracovní den předem do 11.00 hod. přes aplikaci, na e-mail a nebo telefonem (telefonní číslo a e-mail je uveden v každé MŠ, kterou dítě navštěvuje nebo na www.jidelna-rosice.cz)

Včas neodhlášené obědy si můžete vyzvednout, v Mateřské škole od 11.15 hod. do 11.45 hod. Stravu je možné vyzvednout pouze v první den nemoci dítěte (vyhláška 107/2005sb., O školním stravování § 4) a to do nosiče na jídlo (z hygienických důvodů Zákon 258/2000 Sb.). První den neplánované nepřítomnosti dítěte je považováno, jako pobyt v školském zařízení stravné je dotované platí se pouze náklad potravin dle věku dítěte. Další dny je povinností docházku dítěte řádně odhlásit, pokud tak neučiníte, budete platit za 1 den neomluvené docházky ve školském zařízení částku potraviny dle věku dítěte, náklady na mzdy 36,- Kč a dále náklady na provoz 17,- Kč, rozvoz 7,- Kč. Nevyzvednutý oběd je účtován jako odebraný.

Režim odhlašování odpoledních svačinek

 Odpolední svačinky se odhlašují v pracovní den předem do 11.00 hod. přes aplikaci, na e-mail a nebo telefonem (telefonní číslo a e-mail je uveden v každé MŠ, kterou dítě navštěvuje nebo na www.jidelna-rosice.cz Pokud si rodič vyzvedne dítě mimořádně po obědě, je možné vyzvednout pouze v první den nemoci dítěte, svačinku může vyzvednout v době výdeje svačinek a to v 14.30 hod. na budově MŠ. (vyhláška 107/2005 sb., o školním stravování § 4) a to do nosiče na jídlo (z hygienických důvodů Zákon 258/2000 Sb.). Nevyzvednuté svačinky jsou účtovány jako odebrané.

Platba stravného a úplaty za povinné předškolní vzdělávání (úplata PPV)

Stravné a úplata PPV se platí bezhotovostním platebním stykem k 20. dni každého předchozího měsíce (v měsíci srpnu se platí na září a v měsíci září se platí na říjen apod.) Platí se na účet Mateřské školy u Komerční banky, na číslo účtu 115-331580257/0100. Je možné platit převodem z účtu a, nebo je možné zřídit trvalý příkaz na stravné částka, dle věku strávníka.  Děti 3- 6 let částka 900,- Kč na měsíc, děti 7 let částka 1 000,- Kč na měsíc. Výše platby stravného i úplaty PPV v daném měsíci budou uváděny v aktualitách na webu jídelny (www.jidelna-rosice.cz), a to vždy od 10. dne v měsíci pod variabilním symbolem dítěte. Variabilní symbol dítěte bude platit po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

Stravné se platí dopředu zálohou na počet pracovních dní v daném měsíci a odpočítává se měsíc zpět. (např. přeplatky z měsíce září se odečítají z předepsané zálohy na měsíc listopad apod.). V případě nezaplacení předepsané zálohy stravného k tomuto dni není možné se následující měsíc stravovat a dítě nebude přijato k pobytu v MŠ do doby připsání předepsané zálohy na účet MŠ.

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky dítěte do MŠ, převodem na účet, nebo lze převést zůstatek po domluvě se zákonným zástupcem na konto mladšího sourozence.

Přesné informace jsou vždy dopředu oznámeny na nástěnce v prostorách MŠ a na www.jidelna-rosice.cz  

Od 1. 9. 2023 platba stravného:                                   

    3-6 let                  MŠ - přesnídávka, oběd, svačina                   45,00 Kč

                       přesnídávka 11,00 Kč, oběd 26,00 Kč, svačina 8,00 Kč

    7 let                     MŠ - přesnídávka, oběd, svačina                    49,00 Kč

                       přesnídávka 12,00 Kč, oběd 28,00 Kč, svačina 9,00 Kč

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn Mateřskou školou formou pitné vody.

Jídelníček

Jídelníček je sestavován na základě nutričního doporučení, zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Je vystaven na nástěnce v prostorách MŠ na týden dopředu a na webu ZŠS na celý měsíc dopředu.

Zeleninu nebo ovoce denně k přesnídávce si děti vybírají samy z pestré nabídky tvořenou více druhy.

Provozní řád se řídí se dle vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování. Vyhlášky 602/2006 Sb., O hygienických požadavcích na stravovací služby.

Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví. Zákon 561/2004 Sb., Školský zákon. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. ve znění pozdějších předpisů. Ve znění pozdějších předpisů.

Provozní řád je platný od 1. 9. 2023 a ruší se Provozní řád ze dne 1. 8. 2022.

 

 

zpracovala vedoucí ZŠS Zdeňka Skřivánková                                         schválila ředitelka MŠ Věra Božková v. r.

JÍDELNÍČEK NA DNEŠNÍ DEN23.4.2024
Přesnídávka:Rohlík, masová pomazánka, bílá káva, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 7)
Polévka:Bramborová krémová s restovanou mrkvičkou (obsahuje alergeny*: 1a, 9)
Hlavní jídlo:Paella z kuřecího masa s rýží, míchaný salát
Nápoje:Ovocný nápoj, voda s citronem
Svačina:Chléb Podhorák, pažitková pomazánka, čaj (obsahuje alergeny*: 1a, b, 7)
*Seznam alergenů v souladu s Nařízením č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:

1 obiloviny obsahující lepek (1a - pšenice, 1b - žito, 1c - ječmen, 1d - oves, 1e - špalda, 1f - kamut, 1g - jejich hybridní odrůdy)
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 arašídy
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody (8a - mandle, 8b - lískové ořechy, 8c - vlašské ořechy, 8d - kešu ořechy, 8e - pekanové ořechy, 8f - para ořechy, 8g - pistácie, 8h - makadamie)
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý
13 vlčí bob
14 měkkýši
 
ANKETA
Líbí se Vám naše stránky a jsou pro vás dostačující?
1.
37%
2.
31%
3.
32%
ZŘIZOVATEL
Náš zřizovatel
NAŠI PARTNEŘI
Zdravá školní jídelnaExver foodProstě maso!od HadačeBidvestTekooPenamBONNOBonduelle škola plná zdravíORKLA Vitana
i-com - prezentace školních jídelen